Med penger fra oljeindustrien skal det nå tas et finmasket øyeblikksbilde av hvilke dyr og organismer som lever på bunnen i de høyproduktive havområdene.

Dersom oljeselskapet ENI gjennomfører sine planer om å bygge ut oljefeltet Goliat utenfor kysten av Vest-Finnmark, er selskapet pålagt å dokumentere hvilken effekt en oljevirksomheten har på økosystemet.

Kystnære undersøkelser

Nå betaler selskapet 13 millioner kroner for at det Tromsø-baserte forskningsselskapet Akvaplan Niva skal undersøke havbunnen i kystnære områder i det sørlige Barentshavet.

– På havbunnen er det lettest å avdekke påvirkninger av menneskelig aktivitet. Nå gjennomfører vi en veldig finmasket undersøkelse for å øke forståelsen av bunnfaunaen sør i Barentshavet, sier prosjektleder Sabine Cochrane.

Finmasket

Øyeblikksbildet som nå skal tas av havbunnen, er mer finmasket og i areal langt mer omfattende enn det ENI blir pålagt. Selskapet hevder at det også er i deres interesse å bidra til en best mulig forståelse av den subarktiske bunnfaunaen utenfor Finnmark og Troms.

Ut fra undersøkelsene skal forskerne produsere vitenskapelige publikasjoner.

– Dette vil bli åpne rapporter som kan inngå i vurderingsgrunnlaget som man på politisk nivå benytter for å ta beslutninger om forvaltningen av Lofoten og Barentshavet, sier direktør Salve Dahle i Akvaplan Niva.

Kunnskapshull

Slik kan ENIs penger være med å fylle de kunnskapshullene som skal tettes når forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet skal revideres i 2010. På politisk nivå skal man da også ta avgjørelsen om de stengte områdene utenfor Lofoten og Vesterålen skal åpnes for oljevirksomhet.

Bjørnbakk, Jan-Morten