I forrige uke ble det funnet store mengder oljeskadd fugl langs strendene på Jæren. Kystverkets fly og et kystvaktfartøy lette etter oljeflak utenfor kysten, uten å finne noe.

I løpet av denne helga er det funnet 50-100 døde sjøfugl på kysten av Sunnmøre og Romsdal. I likhet med funnene i Rogaland, dreier det seg mest om lomvier. På øya Ona utenfor Romsdal har 50 sterkt tilgrisede lomvier drevet i land, og de har små sjanser for å klare seg.

Norsk ornitologisk forening tror det kan være skip som har sluppet ut bunkersolje som har skadet fuglene. Sveinung Hobberstad, som er leder i Jæren lokallag av Norsk ornitologisk forening, sier til Stavanger Aftenblad at dette er alvorlig.

— I 1965 hadde vi 110.000 lomvier langs kysten. Nå er det bare 30.000 igjen, sier han.

I Møre og Romsdal har Fylkesmannen satt i gang gransking. Også Fylkesmannen i Rogaland er varslet. Det er ikke bare lomvier som er livstruende skadet av oljesølet, men også lundefugl, gråmåse, alker og alkekonge, svartbak og krykkje.

SINTEF vil analysere oljen for å forsøke å finne ut hvor den stammer fra.

(NTB)