Den høyreorienterte tenketanken American Enterprise Institute (AEI), som støttes økonomisk av ExxonMobil, har skrevet brev til flere forskere i USA og Storbritannia med tilbud om meget rause honorarer for å skrive kritisk og FNs klimapanel, skriver den britiske avisen The Guardian.

Det er mer enn 90 prosent sikkert at klimaendringene de siste tiårene er menneskeskapt, sier FNs klimapanel i sin siste hovedrapport.

American Enterprise Institute, som også har nære bånd til Bush-administrasjonen, skriver i sitt brev til forskerne at de ønsker et kritisk lys på begrensningene i klimamodellene og manglene i klimapanelets arbeid.

– Dette er et desperat framstøt fra en organisasjon som ønsker å forvrenge vitenskap ut fra sine egne politiske mål, sier den britiske klimaforskeren David Viner til The Guardian.

Kenneth Green ved AEI sier til avisen at de ønsket å utgi en uavhengig artikkelsamling som både trakk fram styrker og svakheter ved klimapanelets rapport. Hensikten skulle være å gjøre debatten om klimaendringer mindre polarisert, sier han.

Larsen, Bjørn Erik