-Pumpingen ble startet omkring klokka 18.45 etter at pumper har blitt satt ned i maskinrommet på "John R" der oljen befinner seg, sier Otto Frotvedt, avdelingsingeniør i oljevernavdelingen i SFT.

Frotvedt kan foreløpig ikke si noe om hvor raskt oljen kan pumpes opp eller om pumpingen ser ut til å være vellykket, ettersom SFT avventer rapport fra mannskap om bord på SFTs skip "Oljevern 02".

Oljen fra "John R" pumpes inn i tanker om bord på "Oljevern 02".

Tidligere i dag ble det i et møte mellom norske myndigheter og de greske eierne av det havarerte skipet "John R", bestemt at oljen skal pumpes opp. Dykkere som har undersøkt bunnforholdene på skjæret der akterskipet står på grunn, er kommet til at skipet står stødigere enn man antok.

Hva skjebnen videre blir for akterskipet av "John R" er usikkert.NTB