— Tanken inneholder 5.000 liter lett tungolje, men foreløpig er det bare små mengder som har lekket ut. Statens forurensningstilsyn og havnevesenet i Nesna er varslet, opplyser sikkerhetsansvarlig Jan Winsents i Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab til NTB.

MS "Nordnorge" traff en grunne to nautiske mil utenfor Nesna. Skipet kom seg av grunn for egen maskin, og ingen av de 109 passasjerene eller mannskapet på 49 ble skadd. Grunnstøtingen førte til at skipet fikk et hull i skroget, men det er foreløpig ikke klart hvor stort dette hullet er.

— Vi venter på at en dykker skal gå ned og se på skaden. Det er i alle fall ingen fare for skipet. Det ligger trygt til kai i Nesna, sier Winsents.

MS "Nordnorge" var på vei sørover fra Ørnes.

Passasjerene er fremdeles om bord på skipet. Rederiet arbeider med å skaffe dem alternativ transport.NTB