Målet om nullutslipp av tilsatte miljøfarlige kjemikalier er nådd. Det viser i hvert fall ferske tall offentliggjort av næringens egen interesseorganisasjon, Oljeindustriens Landsforening (OLF).

I tiårsperioden fra 1997 til 2006 har oljeselskapene redusert utslippene av tilsatte miljøfarlige kjemikalier med 99 prosent, fra 3999 tonn til 39 tonn.

Det såkalte nullutslippsmålet innebærer i praksis ingen utslipp, eller minimering av utslipp fra petroleumsvirksomheten. Hovedregelen er at det ikke skal slippes ut miljøfarlige stoffer, enten det gjelder tilsatte kjemiske stoffer eller naturlig forekommende kjemiske stoffer.

Målet er nå nådd for den førstnevnte kategorien.

Produsert vann

Oljeindustrien innrømmer likevel at den er «forsinket» på enkelte felt når det gjelder planlagte utslippskutt for olje og anndre naturlig forekommende stoffer.

Miljøstiftelsen Bellona er ikke imponert over næringens innsats.

– Selvfølgelig er vi, som alltid, fornøyd med at utslipp av kjemikalier går ned, selv om vi helst hadde sett at det hadde skjedd før. Vi må heller ikke glemme at det gjenstår svært store utfordringer innen oljenæringen hva angår utslipp, sier doktor i marinbiologi Maria Fossheim i Bellona til NTB.

Hun viser til at oljenæringen fortsatt slipper ut store mengder produsert vann i havet. Dette er vann som pumpes opp sammen med oljen, og som går gjennom en renseprosess før det slippes tilbake i havet igjen. Bellona mener dette vannet likevel er langt fra rent nok, slik det er i dag. Oljeindustrien medgir at vannet inneholder rester av oljen.

Mindre CO2-utslipp

– Disse såkalt naturlige stoffene i vannet er like miljøskadelige som flere kjemikalier. I tillegg øker mengden med produsert vann som helles ut, og det er ikke bra, sier Fossheim i Bellona.

Petroleumssektoren produserer fortsatt store mengder utslipp av klimagassen CO2, men pilen peker rett vei. Utslippene sank med 400.000 tonn fra 2005, til 11,8 millioner tonn.

OLF mener det er lite å hente på nye tiltak i sektoren.

– På grunn av at det allerede er gjennomført en rekke tiltak på sokkelen, vil ytterligere bidrag fra oljevirksomheten koste mye mer enn å gjennomføre tiltak i andre sektorer og virksomheter, sier OLF-direktør Lars Arne Ryssdal.

Oljeindustrien vil derfor heller skyte inn midler i et nasjonalt klimafond.

MINDRE UTSLIPP: Olje- og gassindustrien på norsk sokkel har kuttet i utslippene.