Rapporten, som er laget for Norsk Petroleumsinstitutt, viser at bruk av fyringsolje istedenfor elektrisk kraft til oppvarming i husholdningene er mer miljøvennlig enn bruk av mobile gasskraftverk, skriver Dagbladet.

Fortsatt bruk av fyringsolje kan i tillegg bidra til å holde strømprisene nede.

Regjeringen har i Soria Moria-erklæringen lovet at bruk av fyringsolje skal reduseres og fases ut.

Ifølge Econs beregninger fører bruk av fyringsolje i Midt-Norge bare til halvparten så høye CO2 utslipp som mobile gasskraftverk. Rapporten viser også at bruk av fyringsolje kan redusere strømprisen med så mye som ti øre per kilowattime.

Konstituert generalsekretær Inger-Lise M. Nøstvik i Norsk Petroleumsinstitutt mener regjeringen må vente med utfasingen.

– Bransjen forstår at fyringsolje må fases ut over tid, men utfasingen må skje først når det er alternativer på plass, sier hun.

Leder av Stortingets energikomité, Tore Nordtun (Ap) synes forslaget er interessant.

– Vi står overfor en situasjon på kort sikt som krever slike tiltak og mobile gasskraftverk. Først på lang sikt kan vi innføre tiltak som innfrir målsettingene i Soria Moria, sier han.