Som en del av forsøkene på å redusere utslippet av klimagasser vil det om et tiår eller to være helt slutt på at Ola nordmann får holde vinterkulden ute ved hjelp av fossilt brennstoff, bortsett fra naturgass.

Fra 1. januar 2009 blir det for det første lovforbud mot å installere ovner som er basert på olje eller parafin i helt nye boliger. Dernest venter trusselen om å bli nektet å skifte ut den gamle oljefyren med en ny.

— Vi vurderer å forby utskiftning av gamle olje- og parafinovner med tilsvarende nye ovner. En oljefyr varer maksimalt tyve-tretti år. Dette er et ledd i å fase ut alt som heter oljefyring, sier statssekretær Henriette Westhrin i Miljøverndepartementet.

Har «gulrot» på lur

I regjeringens klimamelding heter det for øvrig at «det arbeides videre med å sikre at det ikke legges om fra olje til strøm ved utskiftning av oljekjel i bestående bygg.»

— Jeg vil selvsagt på denne bakgrunnen advare folk mot å investere i slike oljefyrte ovner nå fremover til forbudet trer i kraft om halvannet år, sier hun videre.

Regjeringen satser samtidig sterkt på å bruke «gulrot» for å få flest mulig mennesker til å kvitte seg frivillig med gamle ovner som brenner olje eller parafin. I klimameldingen står det svart på hvitt at regjeringen vil opprette en støtteordning i form av direkte tilskudd til dem som vil gå over til annen oppvarmingsmetode. Nærmere regler vil bli utformet av Enova, sier Westhrin.

- Virker veldig strengt

— Det virker veldig strengt hvis det ikke skal bli anledning til å kjøpe en ny parafinbrenner når den gamle er gått i stykker. Det vil ramme vanlige mennesker, særlig eldre, som er vant med denne type oppvarming, sier Asgeir Vikhagen som er daglig leder i Varme AS på Minde.

— Men et forbud mot å installere oljebaserte ovner i nybygg, derimot, er ikke dramatisk, for det er så å si ingen omsetning av ovner til det formålet, tilføyer han.

Valde, Vegar