200 millioner kroner har blitt investert i det sørkoreanske selskapet Daewoo. Selskapet er hovedutbygger for et stort gassfelt utenfor Burma. Landet står på listen over land Norge ikke skal handle med – på grunn av regimets mange og grove brudd på menneskerettighetene.

Etikkrådet i oljefondet kommenterer ikke saker som er til behandling, men rådets leder Gro Nystuen bekrefter at saken er på hennes bord.

– Det er riktig. Det er spilt inn til oss fra Burma-komiteen i et møte vi har hatt. Selskapet er i fondets portefølje, sier Nystuen ifølge NRK.