Beregninger Vêrvarslinga på Vestlandet har gjennomført, viser at oljeflaket vil bevege seg sørøst i retning Sotra utenfor Bergen. Dette er på grunn av sterke strømmer som går fra oljefeltet inn mot land.

Men før utslippet når kysten, vil den norske kyststrømmen som går nordover langs kysten, fange opp utslippet og frakte det nord.

Når ikke land på to døgn

— Dette er bevegelsene oljeflaket vil følge de to neste døgnene. Vi tror den norske kyststrømmen vil frakte den et godt stykke nordover langs kysten, forteller forsker Øyvind Breivik ved Vêrvarslinga på Vestlandet, sier forskeren.

Den norske kyststrømmen er en nordgående strøm som strekker seg 10 kilometer ut fra land langs kysten.

— Det medfører at flaket kun vil bli fraktet nordover med strømmen og ikke treffe land de neste to dagene, sier han.

Vêrvarslinga gjennomførte oljedriftsberegninger like etter at oljeutslippet ble kjent for å beregne hvor utslippet flytter seg.

— Det er vanskelig å gi prognoser utover de to-tre neste døgn. Det som er viktig å huske på er at oljen er såpass tyntflytende at den blir lett brutt ned av bølger og strøm, sier Breivik.

Kan vokse i størrelse

På ferden mot land kan oljen piskes ganske kraftig ned i tykkelse, men samtidig spre seg til å bli enda større.

— Med en slik styrke i vinden er det trolig at mye av utslippet vil bli blandet ned i bølgene og vannet. Da vil mindre av oljen eventuelt komme inn til kysten.

Det sier forsker Alistair Jenkins ved geofysisk institutt på Universitetet i Bergen. Han har forsket på bølger og strøm nær overflaten, og kan si en del om hvordan oljeflaket vil oppføre seg i det tøffe været i Nordsjøen.

– Men dersom vinden roer seg ned kan oljen komme opp igjen til overflaten, sier han.

- Været vil være avgjørende

Oljeutslippet, som er det nest største i norsk historie, er på totalt 3840 kubikkmeter.

– Hvis vi ser for oss at flaket har en tykkelse på en millimeter vil det tilsvare noe rundt 2 x 2 kilometers oljeflak. Men flaket vil fort bli tynnere og spre seg i ganske stor utstrekning, sier Alistair.

Han sier at utviklingen i værforholdet vil ha stor betydning for hva som skjer med oljeflaket.

Nyhetsgrafikk.no