Landsmøtet i sørlandsbyen var så vidt kommet i gang fredag formiddag da sterke følelser kom til overflaten i dette betente spørsmålet der bl.a. partileder Åslaug Haga og forgjengeren Odd Roger Enoksen har stikk motsatte standpunkter.

Det startet med at Senterungdommens leder, Erling Fuglum, advarte mot at det blir satt i gang oljevirksomhet der nord i neste stortingsperiode. Miljømessig er det et svært sårbart område, påpekte han.

Han hadde knapt gått fra talerstolen før både lederne i Troms og i Nordland Senterparti grep ordet for å imøtegå ham. De mente at både strategiske hensyn i forhold til Russland og hensynet til næringsutvikling og sysselsetting taler for å åpne for letevirksomhet.

— Nasjonalt anliggende

Åslaug Haga berørte ikke temaet i det hele tatt i den politiske talen, men steg for et par dager siden frem og advarte mot boring - i hvert fall foreløpig, som hun tilføyde.

I debatten påtok partiets nestleder, Liv Signe Navarsete fra Lærdal, seg å tale motstandernes sak. Hun svarte slik da BT etterpå spurte henne om hun ikke har betenkeligheter mot å gå på tvers av partifellene i de berørte områdene:

— Dette er jo et nasjonalt anliggende, men vi lytter selvsagt til det som blir sagt av folk nordpå, og jeg forstår godt det sterke engasjementet de har. Men vi bør lytte til havforskerne som ennå ikke har gitt grønt lys. Vi bør ta oss tid til å vente på at vi får bedre teknologi. I mellomtiden må vi inngå et nært samarbeid med russerne for å utvikle teknologien, sa Navarsete, som dessuten kunne fortelle at hun «hele tiden» har vært imot boring i Barentshavet.

Enoksens anbefaling

Også hordalendingene har bestemt seg for å innta et annet standpunkt enn folk i nord. Det ble vedtatt allerede på fylkesårsmøtet litt tidligere. Fylkesleder Sigrid B. Handegard sier til Bergens Tidende at nei-standpunktet slett ikke er evigvarende. Man må bare sørge for å vinne tid, for erfaringen er at oljeselskapene vil forbedre teknologien så snart de settes under press, mener hun.

Tidligere statsråd og partileder Odd Roger Enoksens klare anbefaling av å gi grønt lys for boring var det beste bevis på at Senterpartiet er sterkt splittet i dette spørsmålet.

Han satte oljeboringen inn i en større internasjonal og strategisk sammenheng, og mente at det vil være uheldig om Norge sier nei til boring når russerne er aktive på sitt område. Han mente også at det vil bli et sterkere press på å starte oljevirksomhet i Lofoten hvis vi sier nei til Barentshavet.

«Regjeringsidyll»?

Det påtenkte regjeringssamarbeidet med SV og Arbeiderpartiet skaper foreløpig ingen større uenighet i Sp. Åslaug Haga har full ryggdekning for sitt prosjekt. Hun brukte mye av sitt foredrag til å raljere over Erna Solberg, Per-Kristian Foss, Lars Sponheim og Jan Petersen. Om sistnevnte avla hun følgende visitt:

— Skulle han få fortsette som utenriksminister i fire år til, vil ingen lenger vite hva norsk utenrikspolitikk er!

SANGFUGLER: Det skortet ikke på godt humør blant senterpartifolk - så lenge de ikke diskuterte oljeboring. Partileder Åslaug Haga, nestleder Liv Signe Navarsete og generalsekretær Dagfinn Sundsbø sang for full hals da den nye partisangen ble fremført.<p/> FOTO: STAVANGER AFTENBLAD