OGNE ØYEHAUG

Oljeindustrien har drevet en langvarig kampanje for lavere skatter i forkant av Regjeringens oljemelding, som ble lagt frem i går.

Drives for dyrt

En irritert olje og energiminister peker på oljenæringen selv, når han skal forklare hva som er et av de største problemene i oljeutvinningen i Norge: At det drives for dyrt og at dette gjør det mindre fristende å satse på norsk sokkel.

Regjeringen kan bidra til å få kostnadene ned, men det er partene i næringen som kan bidra mest til å kutte kostnadene, mener Steensnæs.

150 ansatte i Odfjell Drilling har nettopp fått beskjed om at de mister jobben fordi de koster for mye i forhold til sine britiske konkurrenter. Kostnadene på norsk sokkel er 60 prosent høyere enn på britisk sokkel.

Færre folk

I oljemeldingen lister Steensnæs opp flere forslag til hva partene i oljenæringen kan gjøre for at driften kan bli billigere også i Norge:

  • Færre folk på riggene. Legg ned eller flytt på land jobber som ikke må utføres på plattformene.

n Flere oppgaver. Ansatte må kunne ta flere ulike typer jobber enn i dag.

  • Færre vedlikeholdsfolk. I stedet for å ha vedlikeholdsfolk alltid til stede, kan det jevne vedlikeholdsarbeidet utføres i form av vedlikeholdskampanjer.

n Flere på land. Dataovervåking og telekommunikasjonssystemet gjør det mulig å flytte styre og overvåke mer av virksomheten fra land.

n Færre skip. Forsyningsfartøyene kan utnyttes mer effektivt, slik at vi ikke trenger så mange som i dag.

  • Ser på basene. Regjeringen sier den vil opprettholde antall oljebaser, men åpner opp for å endre og spesialisere bruken av dem.

Irritert minister

Regjeringen har ikke gitt etter for kravet om store skattelettelser i meldingen (se faktaramme).

— Jeg tror ikke de trenger dem, sier Steensnæs og legger til at han skjønner at oljeindustrien kan være skuffet.

Men han legger ikke skjul på irritasjonen over det han oppfatter som en unødvendig svartmaling, og mener den samlede virkningen av forslagene i oljemeldingen vil bidra til økt leteaktivitet og oljeutvinning i Norge.

Det viktigste bidragene fra regjeringen er:

  • Øke tilskuddet til forskning med en milliard kroner, penger som er øremerket oljevirksomheten.
  • Forenkle og samordne regelverket slik at det blir billigere og enklere for oljeindustrien.