Arbeiderne kan fortelle om voldsomme hudreaksjoner og kroppslige pinsler og om frykten for kreft.

Advokat Kjell Inge Ambjørndalen i Norman & Co sitter i dag med 57 konkrete yrkesskadesaker han skal fremme, skriver Dagbladet.

Til sammen teller antall skadde advokaten kjenner til hele 90 personer. Av dem er 31 døde.

– Jeg har per dags dato registrert 57 saker til behandling. I tillegg har åtte tidligere vært registrert, men av ulike grunner er disse foreløpig lagt på is, sier Ambjørndalen.

Han mener det er all grunn til å tro at de skadde og døde bare er toppen av et isfjell.

– Jeg har også vanskelig for tro at Ekofisk er eneste felt i Nordsjøen som har arbeidstakere med disse skadetypene, sier han.

ConocoPhillips sier det er kjent for selskapet at en del tidligere og nåværende ansatte forsøker å finne ut om plager og symptomer de har, kan relateres til arbeidssituasjonen deres.

– I likhet med andre selskaper i bransjen har vi utviklet og forbedret oss over tid, også når det gjelder helse og miljø, sier pressetalsmann Kurt R. Michelsen i ConocoPhillips. Han påpeker at selskapet var pionerer på norsk sokkel for 35 år siden.

Petroleumstilsynet kom med flengende kritikk av ConocoPhillips etter en kontroll i fjor, og selskapet fikk flere pålegg om utbedringer som det fortsatt jobber med for å få på plass, skriver Dagbladet.

HELSEFARE? Arkivbilde av Ekofisk-feltet. FOTO: SCANPIX