Forbundsstyret i Norsk Olje— og Petrokjemisk Fagforbund (NOPEF) anbefaler medlemmene å stemme ja til meklingsresultatet.

-Alle vil ha mer lønn, men når hovedkravet er den femte ferieuka, og vi får gjennomslag for den, må vi være fornøyd, sier NOPEF-leder Lars Myhre til NTB. Han advarer mot at lønnsøkninger langt utover Arntsen-utvalgets rammer kan føre til inflasjon og svekkelse av Norges konkurranseevne.

-Vi må holde et lønnsnivå som bevarer konkurransedyktigheten. Ingen av oss er tjent med 10 prosents lønnsøkning

og 12 prosent prisstigning, sier Myhre.

Han sier utvidelsen av tariffperioden er akseptabel fordi reguleringsbestemmelsen for tredje avtaleår innebærer forbundsvise forhandlinger om både lønn og tekniske bestemmelser.

NTB