Det betyr at landsmøtet vil si ja til å starte arbeidet med en konsekvensutredning for områdene Nordland VI, VII og Troms II. Samtidig vil Ap overlate til et senere landsmøte å ta beslutningen om utredningen skal følges opp med olje— og gassutvinning i det omstridte området.

— Jeg kan bekrefte at kompromisset baseres på et forslag fra Hordaland og en opptelling i de ulike delegasjene viser at vi har et stort flertall, sier Per Rune Henriksen, Hordalands-delegat og statssekretær i olje- og energidepartementet.

Høy temperatur

Dermed har tilhengerne av oljeaktivitet i nord halt i land en viktig seier etter mye tautrekking og lange forhandlinger. Lenvik Arbeiderparti er et av de lokalene som har frontet kampen. I sitt forslag til landsmøtet skrev de at befolkningen i Nord-Norge "ikke kan godta utsettelse av en konsekvensutredning periode etter periode, og at regionene blir diktert av et flertall fra øst og sørvest Norge. Havområdene utenfor regionen er meget interessante i forhold til å gjøre nye store funn, og næringslivet må få muligheter til å delta som konkurransedyktige leverandører til en eventuell petroleumsaktivitet i regionen."

Men det var nettopp drahjelp fra folk sørvest i Norge som sørget for at det går mot oljeaktivitet, om Arbeiderpartiet er i posisjon til å påvirke beslutningene i neste stortingsperiode.

Åpningsvedtak vinteren 2015

Tilhengerne har vært bekymret for at kompromisset ville forsinke eventuelle oljeinvesteringer. Statssekretær Per Rune Henriksen sier at det ikke er riktig. Han regner med at prosessen rundt konsekvensutredningen tidigst kan være avsluttet i januar/februar 2015, og at det da uansett ikke er mange ukene til partiets landsmøte.

Selve konsekvensutredningen vil ikke ta lang tid, siden mye av materialet allerede er samlet inn. Så skal utredningen ut på høring med en høringsfrist på tre måneder. Deretter vil innspillene gjennomgås, og et omfattende politisk løp gjennomføres. Det inkluderer avklaringer om hvilke konkrete områder som skal inkluderes, om enkelte områder skal stenges og hvilke konkrete hensyn det skal tas til fiskerinæringen. Deretter vil regjeringen kunne presentere sitt forslag til åpningsvedtak tildligvinteren 2015.