TERJE VALESTRAND terje.valestrand@bergens-tidende.no Oslo

Og da Akselsen på en pressekonferanse i går ikke klarte å svare ja eller nei på spørsmålet om den varslede oljemeldingen kommer i juni, ble han møtt med latter. Det var statsminister Jens Stoltenberg som måtte redde Akselsen ut av situasjonen, ved å si at regjeringen ennå ikke har bestemt seg. — Vi trenger litt mer tid, sa statsministeren. Før det hadde Arbeiderpartiets ledelse foretatt en helskru i spørsmålet om Statoil og statens andeler i oljeproduksjonen (SDØE). Frem til møtets start kl 16 lå det an til at regjeringen ville få sin vilje: Kjør videre på delprivatiseringsspørsmålet. Da møtet var slutt litt før klokken 18, var tonen den motsatte: La landsmøtet i november få behandle saken først. Så kan regjeringen legge frem det som landsmøtet måtte bestemme.

Avgjort av få Men virkeligheten er en annen. For alt i helgen var det tett kontakt mellom sentrale medlemmer av partiet og regjeringen. En regjeringskilde opplyste tidlig i går morges til Bergens Tidende at det gikk mot å utsette saken til landsmøtet. Samtidig med vår samtale, satt partiledelsen og LO-ledelsen sammen i sitt ukentlige møte i samarbeidskomiteen. Her ble det vedtatt å utsette saken. Så da sentralstyret kom sammen i Folketeaterbygningens femte etasje, kunne partileder Thorbjørn Jagland legge frem et forslag i tre punkter. Dette ble enstemmig vedtatt uten særlig diskusjon.

Står litt fast Her blir det slått fast at sentralstyret slutter seg til det vedtaket landsstyret fattet den 11. februar i år, nemlig at partiet går for en forsiktig privatisering av Statoil, og at deler av SDØE legges ut til nettopp Statoil og Hydro. Problemet med vedtaket i vinter var at det forsvant helt i støyen da Jagland trakk seg til fordel for Jens Stoltenberg. Siden har et flertall av fylkespartiene krevd at saken kommer opp på nytt ved landsmøtet til høsten. Det skjer nå, ved at sentralstyret legger frem et forslag, som er identisk med landsstyrets. - Men hva om landsmøtet sier nei?, partileder Jagland. - Ja, da må vi ta hensyn til det, i et demokratisk parti som vårt. Gårsdagens kuvending i sentralstyret var ikke bare et nederlag for partiledelsen, og oljeminister Akselsen. Begge de tunge fylkeslagene på Vestlandet, i Hordaland og Rogaland, har gått inn for en delprivatisering av Statoil nå. I gårsdagens VG gikk lederen i Hordaland Ap, og tidligere oljestatsråd Ranveig Frøiland ut og karakteriserte motstanderne for "uverdige". Men etter det BT erfarer har hun ikke fylkespartiets "grand old lady" Grete Knudsen med seg. Hun utgjør sammen med Trond Giske, Terje Moe Gustavsen og Jørgen Kosmo regjeringens fire motstandere av å privatisere Statoil, og selge ut SDØE-andeler. Men nå blir det altså partiets høyeste organ Landsmøtet, som tar den endelige beslutning. Og først da vil regjeringen komme til Stortinget med sin innstilling. Det skjer ikke før på vinteren 2001.