Med prisen ønsker Nordprofil å hedre Maggas arbeid som talsperson for rettighetene til urbefolkningen både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

– Juryen fremhever hans sterke lojalitet til og engasjement for hjemplassen, Kautokeino. Magga er opptatt av individets rett til å beholde sin kulturelle identitet og verdighet. Derfor er han et forbilde for en hel landsdel, heter det i begrunnelsen.

Nordprofil legger også vekt på Maggas egenskaper som brubygger.

Magga var den første samen i Norge som tok doktorgrad i sitt eget morsmål, samisk. I 1989 ble han valgt til den første presidenten i samenes eget folkevalgte organ, Sametinget. I flere år har Magga vært FNs ombud for verdens urbefolkninger. I dag er han professor ved Samisk Høgskole i Kautokeino.

Nordprofilprisen deles ut i forbindelse med et nordnorsk kulturprogram i regi av Nordprofil. Prisen ble lørdag delt ut for 17. gang. Prisen består av skulpturen «Sjøpapegøyen Arthur» laget av billedhoggeren Finn-Henrik Bodvin fra Bodø, tresnittet «Papegøyer i Nord», laget av kunstneren Lars-Erik Karlsen fra Svolvær og et diplom laget av skriftkunstneren Helene Jenssen fra Oslo