OVE EIKJE

I middelalderen fantes det en stor mengde Olavskirker og Olavskapeller spredt over hele Norge. Men opplysningene fra denne tiden er så sparsomme at tallet forblir usikkert.

49 norske kirker

Men i sin oversikt over kjente norske kirker med tilknytning til St. Olav i middelalderen, har Lorentz Dietrichson en liste over 49 kirker: Oslo, Borge, Eidsberg, Trøgstad, Sarpsborg, Soner, Hemnes, Nittedal, Tomter, Ullensaker, Fors, Huseby, Fiskum, Skoger, Våle, Borre, Sem, Tønsberg, Tjøme, Arendal, Sandherred, Brunlanes, Varnes, Svarstad, Hem, Hamar, Nord-Odal, Sør-Odal, Ullern, Eidskog, Eidskog korshus, Hoff i Solør, Ringsaker, Øyra kapell, Lom, Bamble, Helgen, Bø, Seljord, Nesland, Stavanger, Vonster, Avaldsnes, Holmen i Bergen (eldre og yngre), Bakken i Bergen, Vågsbotn i Bergen (eldre og yngre), Søvde, Trondheim, Trondheims Domkirke.

Men det har sikkert vært atskillig flere, skriver Lars Roar Langslet i sin bok «Olav den hellige». Han peker på at også i kirker som var dedisert til andre helgener, var det som regel et sidealter til St. Olavs ære. «Flere kirker regnet St. Olav som sin grunnlegger, for eksempel Stein på Ringerike, Vatnås i Sigdal, Våler i Solør, Eivindvik i Sogn. Vi vet dessuten at kong Olav lot bygge kirker i Gudbrandsdalen (Garmo og Hundorp) og i Borg (Mariakirken), og at han gjenreiste den nedbrente kirken fra Olav Tryggvasons tid i Nidaros og vigslet den til St. Klemens», skriver han.

Langslet legger til at flere klostre var viet til Hellig Olav — i Stavanger, Tønsberg, Bergen, Oslo og Hamar.

Norden

«Det var St. Olav som gjorde navnet Norge kjent i den store verden,» skriver Langslet. Og naturlig nok var det i Norden vi finner det viktigste nedslagsfeltet. Han peker på at i Sverige vet man om 70-75 Olavskirker, men også her kan det ha vært langt flere.

Finland var også et kjerneområde for dyrkingen av Olav den hellige. Her var det i alt 20 kirker som var viet til den norske kongen, opplyser de finske forskerne Riska og Knuutila ifølge Nordisk middelalderleksikon.

Danmark omfattet også Skåne i middelalderen. I det daværende danske riket var det 31 Olavskirker, skriver Curt Waalin i sin bok «Knustgillerna i det medeltida Sverige».

Trolig lå om lag halvparten på den «svenske» siden av Øresund.

KPK

OLAVSKIRKEN på Avaldsnes på Karmøy ble bygget av kong Håkon Håkonsson rundt år 1250.
FOTO: OVE EIKJE