Karl Eirik Schjøtt-Pedersen fra Finnmark overtar som leder av finanskomiteen.

Aps øvrige komitéledere er Dag Terje Andersen fra Vestfold for kommunal— og forvaltningskomiteen og Anne Marit Bjørnflaten fra Troms for justiskomiteen.