Mens prisene i de fleste europeiske land har økt med mellom to og tre prosent siden i fjor sommer, har nordmenns kjøpekraft økt med mellom syv og ti prosent.

Bare en gang tidligere er kronekursen mot euro notert under 7,90. Det var i november i fjor. Fredag var noteringen kr. 7,89 for en euro.

Mer for en hundrelapp Men kronen er nå også sterkere mot de fleste andre valutaer enn den var i fjor høst. I dag kjøper du en svensk hundrelapp for 87 kroner mens det for et halvt år siden kostet rundt 95 kroner for samme seddelen.

En dansk hundrelapp koster fortsatt 105 norske kroner, men det er ikke så lenge siden prisen lå mellom 110 og 115 kroner.

I dag trenger du drøyt 400 kroner for å kjøpe 100 tyske mark. For tre år siden var prisen helt opp i 470 kroner.

Dyrere i fjor I fjor sommer kostet det 1000 kroner for 20.000 spanske pesetas. I dag får du samme seddelbunken for 950 kroner. 100 franske franc koster 120 kroner mot 130 i fjor sommer.

Selv om Norges Banks disposisjoner er avgjørende for utviklingen av kronekursen, skal det mye til før banken denne gang klarer å svekke kronen. Oljeprisen er rekordhøy, Norges utenriksregnskap er i forhold til nasjonalproduktet det sterkeste i verden. Samtidig har Norge Europas høyeste rentenivå.

Skal kronekursen ned nå, er det vanskelig å få det til uten å senke renten. Og en slik vederstyggelighet er det ingen som mistenker sentralbanken for å pønske på.

NTB