I en pressemeling sier Senterpartiets nestleder:

— Jeg vil til valget neste høst ha representert Senterpartiet i 18 år som folkevalgt, hvorav 10 år på heltid. Helt siden jeg ble aktiv tidlig på 90-tallet har Senterpartiet og politikk gradvis blitt en stadig større del av det jeg har gjort og den jeg er. Etter nøye overveielse har jeg kommet frem til at jeg ikke vil forplikte meg til 4 nye år på Stortinget den kommende stortingsperioden. Dette har vært en vanskelig avgjørelse for meg.

- Vil ha ny erfaring

Han sier at han vil skaffe seg erfaring utenfor politikken:

— Jeg ønsker over tid å skaffe meg ytterligere erfaringer også utenfor politikken, sier Borten Moe.

— Jeg mener andre erfaringer og perspektiver også vil kunne representere verdifulle erfaringer for fortsatt politisk engasjement. Jeg har i dag ingen konkrete planer utover driften av Skjefstad, sier han videre.

— Dette er ikke et farvel med norsk politikk. I en alder av 36 år vil det forhåpentligvis finnes både mer tid og flere muligheter til å arbeide for Senterpartiets politikk fremover, sier han.

Vil bidra videre

Borten Moe sier at han har et sterkt ønske om å bidra til at Senterpartiet skal gjøre et godt valg neste høst, og til at regjeringen skal fortsette.

— Som 1. nestleder i Senterpartiet og som statsråd vil jeg bruke all min tid på å arbeide for at vi sammen skal nå dette målet. Jeg vil også i årene fremover ønske å bidra til Senterpartiets vekst og utvikling i den grad partiet ønsker det, og da med et annet utgangspunkt enn Stortinget, opplyser Borten Moe.

36-åringen vil til valget neste høst ha representert Senterpartiet i 18 år som folkevalgt, hvorav 10 år på heltid.