Ekstrabonusen fra styret utgjorde en tredel av beløpet.

-I ti år har arbeidsgiverne unnlatt å ta sitt ansvar for det inntektspolitiske samarbeidet, sier LO-leder Yngve Hågensen til Dagens Næringsliv onsdag.

Truer Nå truer Hågensen med å bryte samarbeidet på grunn av utviklingen i lederlønningene.

LO-sjefens uttalelse var knapt kommet på trykk før Kværner, ifølge Nettavisen, onsdag bekreftet at konsernsjef Kjell Almskog fikk hele 12,8 millioner kroner i godtgjørelse fra konsernet i fjor. Ekstrabonusen fra styret utgjorde en tredel av beløpet.

Yngve Hågensen har knappe 20 dager igjen som LO-leder. 11. mai overlater han lederklubben til sin etterfølger, som trolig blir Gerd Liv Valla, dagens nestleder i LO.

-Vi har ti års erfaring med at arbeidsgiverne ikke tar ansvar. Hvis noen forventer at LO skal stille opp på det inntektspolitiske samarbeidet, må man forvente og kreve at andre stiller opp på en annen måte enn de har gjort. Kan de ikke det, så gjelder det som gjelder ellers i samfunnet — da blir det ingen avtale, sier Hågensen til Dagens Næringsliv.

Mer enn løfter LO-lederen krever mer av arbeidsgiverne enn løfter og erklæringer som de undertegner og ikke følger opp.

-Det som står på papiret har ikke arbeidsgiverne tatt ansvar for. Det gjelder ikke bare NHO, men også HSH, KS og staten, sier han.

Konserntillitsvalgt styrerepresentant Rolf Utgaard i Kværner mener Almskog gjør en formidabel jobb i og for Kværner.

-Men verken Almskog eller andre bør ha så mye i lønn, sier Utgaard til NRK.

Utgaard presiserer at han ikke har vært med på avgjørelsen om å gi konsernsjefen en så stor bonus. Et eget utvalg i styret har avgjort å gi Almskog bonusen på vel 4 millioner kroner. Styrerepresentantene som sto bak avgjørelsen, ønsket onsdag ikke å. kommentere saken.

NTB