— Regjeringen vil øke bevilgningene til utbygging, drift og vedlikehold av riksvei- og jernbanenettet med i alt 460 millioner kroner, sammenlignet med budsjettforslaget fra Bondevik-regjeringen. Forslaget fra Stoltenberg-regjeringen gir dessuten rom for at det fra første mai neste år kan innføres bedre rabattordninger for kjøretøy på riksveiferjene, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp).

— I tillegg er det satt av midler for å forberede nye tiltak for å styrke utbyggingen av bredbånd i alle deler av landet. Til veier er det foreslått en økning på 278 millioner kroner, medregnet 28 millioner kroner til kjøp av riksveiferjetjenester, tillegger hun.

Til utbygging, drift og vedlikehold av linjenettet til jernbanen er det foreslått en økning på til sammen 182 millioner kroner i Stoltenberg-regjeringens forslag til statsbudsjett.