For befolkningen mellom 15-74 år økte yrkesaktiviteten med 0,7 prosentpoeng. Sysselsettingen økte med 78.000 personer fra 3. kvartal 2006 til 3. kvartal 2007. Det var en oppgang på 90.000 med heltidsjobb, mens det var en nedgang på 13.000 på deltid, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Gjennomsnittlig avtalt arbeidstid var på 34,7 timer per uke, mens den i 3. kvartal 2006 var 34,5 timer per uke. For menn var gjennomsnittlig avtalt arbeidstid 37,7 timer per uke, mot 31,3 timer per uke for kvinner.