Oslo er en tryggere by enn Stockholm og København hvis man ser på antall voldssaker i forhold til innbyggertallet, likevel har antall skyteepisoder økt kraftig, skriver magasinet Memo.

– Vi ser at flere stygge skyteepisoder mellom ulike kriminelle miljøer har ført til en markant økning i trusselnivået. I nesten alle episodene har innvandrere vært involvert og det kan vi ikke lenger akseptere, sier politimester Anstein Gjengedal i Oslo til Memo.

Faren for alvorlige væpnede ran er tilsynelatende eliminert etter Nokas-ranet og Munch-ranet. Samtidig har antall væpnede oppgjør i innvandrermiljøer bare økt.

– Vår vurdering er at enkeltpersoner er villige til å gå svært langt og har en meget lav terskel for å skyte. De bryr seg ikke om konsekvensene, sier Gjengedal.

Tall fra Kripos viser at det i 1980 ble det beslaglagt 397 våpen i Norge. I 2004 var beslaget på 2655, i 2005 steg tallet til 3589, men da ble det gjennomført et våpenamnesti.

Politioverbetjent Leif Øren ved Kripos sier til Memo at stadig flere av beslagene dreier seg om våpen som ikke har noen tilhørighet til Norge.

– I Norge er det forbudt med helautomatiske våpen, men antall beslag har økt. Vi har fått flere russiske PPS 43 som er en russisk maskinpistol og har også sett mange eksempler på israelske uzi som tidligere ble brukt av militæret, sier Øren.