Prosentandelen av dem som har tillit, viser en økning på 5 prosent fra i fjor. Og de som har svært stor tillit til norsk kjøtt, er den gruppa som øker mest, viser undersøkelsen som er gjort på oppdrag fra Animalia (Fagsenteret for kjøtt) i juni i år.

– At forbrukertilliten nå øker, kan være et resultat av at norsk kjøttbransje har satset aktivt på å forbedre mattryggheten ytterligere etter E. coli-saken i fjor. Summen av de tiltakene som er satt i verk, og ikke minst åpenheten om hva man faktisk gjør, er nok med på å vise forbrukerne at bransjen mener alvor, sier direktør Tor-Arne Ruud i Animalia. Blant annet er hygienetiltakene ved slakteriene skjerpet.

Geografiske forskjeller

Det er likevel i ferd med å utkrystallisere seg geografiske forskjeller på området tillit til norsk og utenlandsk kjøttproduksjon.

Hele 85 prosent av folk Nord-Norge mener norske kjøttprodukter er tryggest, mens 53 prosent av Oslo-borgerne mener det samme. De med høy utdanning har større tillit til utenlandsk kjøtt.

Rapporten om kjøttets tilstand 2007, som ble lagt fram torsdag, er den sjuende i rekken fra Animalia. Den avslører at det fortsatt er en nedgang i nesten alle typer besetninger av kjøttproduserende dyr.

Kjøttbønder slutter

– Det har vært en bekymringsfull nedgang i besetningene gjennom flere år. Det er de små produksjonsenhetene som blir borte. Noe veies opp ved at besetningene blir større andre steder, men det er en bekymringsfull utvikling, sier direktør Ruud til NTB.

Han påpeker at norske lam er en svært god og ren råvare, som vi i hvert fall burde kunne forsyne vårt eget marked med.

Importen av lam vil i år tilsvare slakt fra cirka 140.000 dyr, de fleste kommer fra New Zealand. Det er vel 10 prosent av det totale forbruket.

– Neste år regner vi med at importen av lammekjøtt vil være på rundt 200.000 dyr, sier Ruud. Det tilsvarer cirka 2.500 norske gjennomsnittsbesetninger. I fjor ble nærmere 800 besetninger med sau nedlagt.

Storfe

Av storfe ble det importert slakt tilsvarende rundt 30.000 dyr, det tilsvarer også cirka 10 prosent av forbruket.

Det forsøkes nå å stimulere bøndene til å drive mer ren kjøttproduksjon av storfe. De fleste nedleggelser skjer der det drives melkeproduksjon.

Samtidig spiser vi stadig mer hvitt kjøtt fra fjærfe. Tradisjonelt har vi hatt et lavt forbruk av hvitt kjøtt i Norge sammenlignet med andre europeiske land og USA.

Siden 1999 har kjøttforbruket fra husdyr økt med 6,7 kilo. Oppgangen i forbruket av fjørfekjøtt utgjør 78,9 prosent av denne totale økningen.