I går la Jens Stoltenberg frem regjeringens ferske omsorgsmelding. Presentasjonen fant sted på Rolvsrudhjemmet i Lørenskog. Med helse— og omsorgsminister Sylvia Brustad (Ap) ved sin side kunngjorde statsministeren at hans regjering vil oppfylle løftet fra valgkampen om «økt kvalitet i omsorgstjenestene til eldre».

Stoltenberg anslo løftet til å koste «flere milliarder over flere år». Hvor pengene skal tas fra, ga han følgende svar på:

— Økt vekst og sysselsetting i Norge vil gi flere penger i statskassen.

— Regjeringen vil bruke «noe mer» oljepenger.

— Det skal ikke gis skattelette.

— Det viktigste er at det er penger i kassen i det spleiselaget vi kaller velferdssamfunnet, sier Stoltenberg.

Syke lengre

Like før statsministeren dro på sin sjarmoffensiv til Lørenskog, ble det kjent at sykefraværet fortsetter å stige. Gårsdagens ferske tall fra Statistisk sentralbyrå slår fast at:

-Nordmenn er mer sykmeldt, og sykmeldingene varer lenger enn tidligere.

— Sykefraværet øker i samtlige sektorer fra 2. kvartal 2005 til 2. kvartal 2006.

— Innenfor statlig forvaltning er det størst økning blant ansatte på universitetene og høyskoler, tett fulgt av ansatte i helse- og sosialnæringen, hovedsakelig i helseforetakene.

Et av hovedmålene i avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) er at sykefraværet skal reduseres.

— Vi er nå lengre fra målet om 20 prosent reduksjon i sykefraværet, sier statsministeren.

Jens Stoltenberg peker også på at økt sykefravær rammer omsorgssektoren dobbelt.

— For det første brukes penger - som vi kunne ha brukt på å styrke omsorgen - til å finansiere økte utgifter til sykepenger. For det andre er veldig mye av sykefraværet i omsorgssektoren. Dermed mister vi de hendene vi trenger i eldreomsorgen, sier Stoltenberg.

Positive til NHO-forslag

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har lansert tre forslag for å få sykmeldte tilbake i jobb.

— Leger skal vurdere om pasienten skal helt eller delvis tilbake i jobb etter seks uker. I dag er det slik at legen skal vurdere å friskmelde eller fortsatt sykmelde pasienten etter åtte uker.

— Yrkesrettet attføring skal begynne allerede etter 16 uker. Nå går det i gjennomsnitt to og et halvt år fra en person blir sykmeldt til vedtak om attføring.

— Økt satsing på IA-avtalen og HMS-arbeid.

Ifølge NHO vil det første forslaget alene kunne redusere statlige sykelønnsutgifter med en milliard kroner.

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) synes NHO-innspillene er «konstruktive».

— Samtidig er det viktig å huske på at også dagens system åpner for flere av disse tiltakene. Men det er i dag lite tradisjon for å iverksette aktive tiltak så lenge sykmeldingsperioden varer. Da er sjansen for å lykkes veldig liten, sier Hanssen.

DYRE LØFTER: Statsminister Jens Stoltenberg lovet i går de fremmøtte ved Rolvsrudhjemmet i Lørenskog at regjeringen «vil sikre gode offentlige tjenester for alle eldre og omsorgstrengende». Samtidig er han bekymret for at sykefraværet koster staten for mye.
Bjelland, Håvard