Resultatene kommer frem i en undersøkelse som dekker rundt 7000 kvinner og menn i Norge, Danmark, Sverige, Estland og Island. De som inngikk i undersøkelsen har blant annet besvart spørsmål om de utsettes for tobakksrøyk i hjemmet, og om de snorker.

Hensynsløse menn?

Undersøkelsen viser at de passive røykerne i større utstrekning snorket enn dem som ikke ble utsatt for tobakksrøyk. Hver femte person som daglig ble eksponert for røyk i hjemmet, snorket minst tre ganger i uken. Av dem som sjelden eller aldri ble utsatt for røyk, snorket færre enn én av syv like mye. Sammenhengen viste seg å være sterke for kvinner enn for menn.

— En forklaring kan være at kvinner er mer sensitive overfor tobakksrøyk, men det kan også skyldes at mannlige røykere tar mindre hensyn og røker mer i hjemmet enn det kvinnelige røykere gjør, sier Christer Jansson, dosent ved lunge- og allergiklinikken på Akademiske sjukhuset i Uppsala, til Uppsala nya tidning.

Dårligere søvnkvalitet

— Det er en kjent sak at nikotin forstyrrer søvnmønsteret, sier øre-nese-hals-lege med doktorgrad om snorking, Harald Miljeteig, til Bergens Tidende.

— Men det spørs hvor mye nikotin passive røykere får i blodet.

Han tror det er en langt rimeligere teori at tobakkrøyken gir en irritasjon og slimhinnehevelse i nesen og de øvre luftveiene, som i sin tur bidrar til mer snorking.

Verst for røykere

Og om passive røykere snorker mer enn de som slipper å bli utsatt for røyken, er det enda verre for dem som røyker selv. For med en allerede forringet søvnkvalitet gjennom nikotinens påvirkning, blir ikke situasjonen bedre med økt snorking.

— De som snorker får en dårligere søvnkvalitet. Dette problemet er betydelig større for røykere, slår Miljeteig fast.

— Det er et ledd i behandlingen av snorkere at vi forsøker å få dem til å slutte å røyke.

UTSATT: Personer som utsettes for passiv røyking løper en økt risiko for å bli snorkere.
JAN M. LILLEBØ