Meningsmålingen er utført av Opinion på oppdrag fra Folk og Forsvar. Det store flertallet mener NATO-medlemskapet gjør Norge tryggere.

Oppslutningen på 73 prosent er en oppgang på 5 prosentpoeng fra i fjor.

På spørsmål om Norge bør bidra med militære styrker i NATO-operasjoner med FN-mandat, er støtten også stor. 79 prosent er helt eller delvis enig i slike bidrag.

Halvparten av de spurte mener imidlertid at de ikke får tilstrekkelig informasjon om Norges operasjoner i Afghanistan.

Menn og de med utdannelse utover grunnskolen er mer positive til NATO-medlemskapet, mens de under 30 år er minst positive. 61 prosent av de spurte under 30 år mener NATO-medlemskapet gjør landet tryggere.

Sett i forhold til politiske tilknytninger, er det SV-velgerne som er mest skeptiske. Bare 51 prosent av de som stemmer SV mener alliansemedlemskapet trygger landet, mens 11 prosent mener det øker faren for angrep.