Kredittilsynet vil få myndighet både til å fatte enkeltvedtak og til å fastsette forskrifter på områder de i dag ikke har det, opplyser departementet i en melding.

Tilsynet vil blant annet få myndighet til å tildele konsesjon etter banklovene og forsikringslovene, samt til å fatte en rekke enkeltvedtak knyttet til finansieringsvirksomhetsloven og den nye eiendomsmeglingsloven.

– Økt delegasjon vil bidra til økt service overfor aktørene i finansmarkedet gjennom redusert saksbehandlingstid for institusjoner under tilsyn. Samtidig er det i mange saker mer naturlig at Kredittilsynet, med den nærhet tilsynet har til bransjen/aktørene, har avgjørende myndighet, sier statssekretær Ole Morten Geving.