Fredag skjerpet Tollvesenet kontrollen ved grenseovergangene for å hindre at levende fjærkre, fuglekjøtt og andre produkter av fugl fra land som er rammet av fugleinfluensa, føres inn i landet. Men lørdag kveld var det ikke gjort beslag utover det som er normalt.

– Vi har ikke gjort beslag av de varene som den økte kontrollen er rettet mot, sier underdirektør Geir Høiseth i Toll— og avgiftsdirektoratet til NTB lørdag kveld.

Han tror heller ikke at det vil bli gjort spesielt mange beslag.

– Vi har ikke drevet kontroll rettet spesielt mot disse varene tidligere, så vi vet ikke omfanget på innførselen, men vi tror nok ikke at det kommer til å bli så mange beslag, sier Høiseth.

Innførselsforbudet gjelder fra Tyrkia, Romania og Russland i Europa. I tillegg er elleve land i Asia ført opp, blant andre Pakistan, Thailand, Kina, Indonesia og Vietnam.