Resultatene fremkommer en i en fersk meningsmåling utført for forsikringsselskapet TrygVesta. Innbyggere på Vestlandet frykter i økende grad at den globale oppvarmingen vil føre til alvorlige konsekvenser for livet på jorden.

I 2006 svarte 61 prosent at de i stor eller noen grad bekymret seg for konsekvensene av klimaendringene. Nå har denne andelen økt til 73 prosent.

Åtte av ti spurte svarer at de i stor, eller i noen grad, frykter at endring i klima vil få alvorlige konsekvenser for livet til sine etterkommere. Det er omtrent like mange som landsgjennomsnittet.

— Undersøkelsen viser at fokuset på klimautfordringene det siste året har forsterket folks bekymringer for hva som vil skje på kloden hvis det ikke tas grep for å redusere skadelige utslipp, sier konserndirektør Kjerstin Fyllingen i TrygVesta i en pressemelding.

Forsikringsselskapet er blant de 23 bedriftene i Norge som deltar i det såkalte Klimaløftet til regjeringen. Det innebærer at TrygVesta gjennomfører sin egen klimahandlingsplan.

— Vi deler den sterke bekymringen som gjør seg gjeldende blant folk, sier Kjerstin Fyllingen.

Hun påpeker i pressemeldingen at klimaendringer virker direkte inn på skadeforsikringsselskapets virksomhet.

— Foreløpig har ikke konsekvensene av klimaskadelige utslipp vært påtakelige i vår del av verden. Men det er åpenbart at alle tiltak som begrenser de menneskeskapte klimaendringene vil redusere omfanget av uforutsette skader, og derved gjøre tilværelsen tryggere for folk, sier Fyllingen.

PS: Undersøkelsen ble gjennomført for TrygVesta av Respons 4.-16. oktober i år. 1005 personer over 18 år deltok i den landsomfattende meningsmålingen.