Politiet i Bergen vil iverksette en treårig opptrappingsplan for å forsterke innsatsen mot heroinproblemet.

Politimesteren opplyste at det for tiden er mer heroin i byen enn det de tradisjonelle heroinbrukerne har behov for.

Selgerne ser seg dermed om etter nye brukergrupper. Både ungdom i hasjmiljøer og ungdom som ikke har befatning med narkotikamiljøer opplever dermed økt press, sa han.

Wegner sier at de viktigste årsakene til den økte heroinmengden i Bergen er at internasjonale kriminelle miljøer som handler med heroin i stadig større grad ser på Norge som et mer attraktivt marked.

Disse organisasjonene har fått bedre fotfeste i Norge, blant annet ved at de har bygd opp et kontaktnett i enkelte utlendingsmiljøer, sa politimester Rolf B. Wegner.NTB