Helse— og omsorgsminister Sylvia Brustad (Ap) sier at helseforetakene er store bedrifter som forvalter 70 milliarder kroner årlig, og som er viktige for trygghet og livskvalitet for folk flest.

– Derfor er sammensetningen av styrene viktig. Flere folkevalgte vil skape større tillit i befolkningen. Allerede i begynnelsen av neste uke vil jeg sende brev til fylkeskommunene der de blir bedt om å forslå styrekandidater blant folkevalgte i kommuner og fylker, sier Brustad.

Hastesak

Og hun legger opp til stort tempo i denne saken. De nye styrene for de regionale helseforetakene skal være på plass i januar 2006, mens styrene i de lokale sykehusene på trinnet under det regionale nivået skal være klare innen 1. mai. I alt skal 150 folkevalgte inn i styre og stell av sykehus-Norge.

I Helse Nord og Helse Vest vil styrene bestå av 10 medlemmer. Av disse blir tre valgt av de ansatte. Blant de sju som Brustad skal utpeke, vil fire være folkevalgte. De siste tre vil være ordinært eieroppnevnte styremedlemmer.

I Helse Øst og Helse Sør, som begge omfatter fem fylker, vil styrene øke med ett medlem til 11 personer. Igjen vil det være tre fra de ansatte. De resterende åtte vil vært fem folkevalgte og øvrige eieroppnevnte styremedlemmer.

Vil ha de beste

– Vi ønsker de beste, og styrene skal være bredt sammensatt. Halvparten skal være menn og halvparten kvinner. De nye styrene skal sitte i to år, sier Brustad.

Hun legger til at reformen ikke er noen mistillit til dagens styrer, som stort sett består av folk med ulik yrkeserfaring, som økonomer, jurister og medisinere, samt mange tidligere politikere.

– Men det er slik at de tre regjeringspartiene i Soria Moria-erklæringen sier de vil ha større folkevalgt innslag i styrene. Dette vil skape økt medbestemmelse og bedre kontaktforhold, sier helseministeren.

Hun minner om at det stadig er slik at denne regjeringen ikke vil legge ned noen lokalsykehus, og det skal være «nærhet» til akutt- og fødeavdelinger.