— Dette er et klart fremskritt. Lovhjemlingen gir oss en trygghet om at erstatningen faktisk blir utbetalt, sier Odd E. Risan, formann i Norsk sau- og geitalslag, til NTB.

Risan er fornøyd med at de såkalte følgekostnadene i forbindelse med tap av husdyr nå vil bli erstattet. Dette er kostnader dyreeieren har utover prisen på selve dyret. En slik «full erstatning¤ vil i praksis føre til en økning i prisen per dyr. Beregninger Miljøverndepartementet har gjort viser at utbetalingene vil stige med 20 prosent med utgangspunkt i erstatningssakene fra 1997.

De nye forskriftene gjør det ikke lettere for dyreeieren å få erstatning, men inneholder likevel en definering av vilkårene for sannsynliggjorte tap. Det vil si at dyr som er borte på tidspunkt og i områder hvor andre har mistet dyr, vil bli erstattet.

— Tap i foregående år og kunnskap om rovdyrene i området vil også bli vurdert i tilfeller hvor selve dyrekroppen er borte, sier avdelingsdirektør Pål Vidar Sollie i Miljøverndepartementet til NTB.

NTB