Flere helsepenger til erstatning, lovet helseminister Dagfinn Høybråten da han orienterte Stortinget om munnpenselskandalen torsdag.

Ordningen med pasientskadeerstatning skal utvides, og skal i fremtiden også omfatte pasienter på offentlige sykehjem og i hjemmesykepleien. Pengene vil regjeringen foreslå bevilget allerede i revidert nasjonalbudsjett i vår.

Må skjerpes

Høybråten understreket også at tilsynsordningene må skjerpes for begrense smittefaren ved sykehus og helseinstitusjoner. Det gjelder både tilsynet med produkter som blir brukt helsevesenet og tilsynet med sykehusene. Blant annet skal utenlandske eksperter føre tilsyn med intensivavdelingene på sykehusene hvor pasienter fikk infeksjoner på grunn av munnpenselen, Dent-o-sept.

Helseministeren innrømmet at infeksjonsskandalen kunne vært unngått. Han pekte på at produsentene av munnpenselen, hadde hovedansvaret for det alvorlige utbruddet av sykehusinfeksjon den spesielle munnpenselen førte med seg.

ALVORLIG: Smittekilden for alvorlige sykehusinfeksjoner her i landet er Dent-o-sept munnpensel, som brukes til munnstell av pasienter.
Foto: Scanpix