Et av løftene i Soria Moria-erklæringen var at skattene ikke skulle økes til over 2004-nivå. Når statsbudsjettet skal legges frem for Stortinget i høst, kan det vise seg at dette løftet blir de rødgrønnes skjebne, skriver Klassekampen.

Mange mener nemlig at skatteløftet legger lokk på de rødgrønnes sosiale visjoner. Økonomer Klassekampen har vært i kontakt med mener at løsningen er å fjerne kontantstøtten.

– Å fjerne kontantstøtten ville hatt omtrent samme effekt som å øke skattene, sier Rune Skarstein ved Institutt for sosialøkonomi ved NTNU i Trondheim.

Skarstein får støtte fra blant annet forskningssjef i Statistisk sentralbyrå, Ådne Cappelen.

– Hadde man fått til det, ville effektiviteten i økonomien økt, og man ville fått en rekke kvinner som nå er hjemme, ut i arbeid. Dette ville preget norsk økonomi positivt, mener Cappelen.