De fleste økonomer venter at Norges Bank vil øke renten med 0,25 prosentpoeng på onsdagens rentemøte, fra 3,75 til 4 prosent.

De venter også at Norges Bank vil oppjustere sin rentebane. I gjennomsnitt venter de en rente på drøye 5 prosent før jul. Antakelser om høy lønnsvekst på grunn av det stramme arbeidsmarkedet er den viktigste grunnen til å heve renten.

Norges Bank har hevet renten med 0,25 prosentpoeng på hvert av de tre siste rentemøtene.

– Vi tror på renteøkning, i likhet med alle andre. Det vil være det første signalet om at Norges Bank øker tempoet i rentehevingen, sier Erlend Lødemel, seniorøkonom i DnB NOR Markets til NTB.

Den økte kjerneinflasjonen som ble kjent fredag øker sannsynligheten for at renten blir satt opp. Den underliggende prisveksten er nå på 1,1 prosent, 0,1 prosent høyere enn Norges Banks anslag.

– Hadde prisveksten vært lavere ville det vært mer aktuelt å holde renten uendret, sier Lødemel.