Den utvidede tipstelefonen vil omfatte både økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Den vil også dekke forhold som tidligere var dekket av tipstelefonen i Fiskeridirektoratet, opplyser Justisdepartementet i en pressemelding onsdag ettermiddag.

Denne tipstelefonen, som bare gjaldt fiskerinæringen, ble avviklet av fiskeriminister Svein Ludvigsen rett etter at han tiltrådte som statsråd.

Statsminister Kjell Magne Bondevik sa sist fredag at regjeringen ville vurdere en generell tipstelefon under Økokrim. Han ville også ha en gjennomgang av praksisen med anonyme tipstelefoner i andre sammenhenger.

NTB