Bakgrunnen for beslutningen om å igangsette politietterforskning er medieomtalen disse fakturaene har fått. Dagens Næringsliv avslørte i september at Senterpartiet mottok utbetalinger fra kraftselskapene Eidsiva Energi og Troms Kraft på henholdsvis 500.000 og 200.000 kroner. Partiet har senere betalt tilbake pengene.

Økokrim anser at det er rimelig grunn til å undersøke om det har forekommet straffbare forhold ved utsendelsen av disse fakturaene.

Økokrim regner med at saken kan bli avgjort forholdsvis raskt.

Tidligere onsdag ble det kjent at Finanstilsynet gir kraftig kritikk til revisoren som reviderte Senterpartiets regnskap. Finanstilsynet avdekket flere mangler i regnskapet som revisor burde ha reagert på, og særlig i forbindelse med pengene fra Eidsiva Energi og Troms Kraft.