«Under etterforskningen har politiet gått svært hardhendt fram», heter det i en av to dommer fra Høyesterett, som ifølge Dagbladet slår fast at terrormistanken var helt ubegrunnet. Pengene som ble sendt ut av Norge, var i stedet ment for humanitære formål.

Tre norsksomaliere er i kjølvannet av saken ilagt bøter på 10.000 kroner for å ha sendt penger ut av landet, mens fjerde må sone seks måneder i fengsel.