I alt 1.184.464 passasjerer reiste til eller fra Gardermoen i månedens løp, en økning på 81.748 fra februar 2005.

Størst var økningen i trafikken på utenlandsrutene med 11,8 prosent, men samtidig sank chartertrafikken med 11,6 prosent. Dermed ble netto økning i utenlandstrafikken på 8,6 prosent.

Innenlandstrafikken økte med 6,3 prosent.