Barnevernsvakta i Drammen fikk 116 telefoner fra sexmisbrukte barn i fjor, mot 59 henvendelser i år 2000.

— Det ser ut til at det er et økende sexpress i samfunnet mot barn. Jeg tror ikke at Drammen skiller seg ut på noen måte. Jeg tror de henvendelsene som barnevernsvakta får her, gjenspeiler virkeligheten i ungdomsmiljøene, sier Gunn Schou, leder av barnevernsvakta i Drammen, til NRK.

Det er Barne-Kripos som skal bistå barnevernet i etterforskningen av saker som har med sexmisbruk av barn å gjøre. Regjeringen lovte at det nye Barne-Kripos skulle bestå av 14 personer. Hittil er fire stillinger opprettet.

— Vi må styrke arbeidet, slik at barn føler de blir tatt på alvor, og slik at vi unngår at voksne, som blir anklaget urettmessig, ikke blir dømt, sier Finn Kristian Johansen (KrF) i justiskomiteen i Stortinget til NRK.

Han sier at de for å få til dette, må ha et sterkt og oppegående Barne-Kripos.

(NTB)