I sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett øker regjeringen avgiften på diesel med 10 øre per liter og bensin med 5 øre per liter.

Økningen er i tråd med klimaforliket som i januar ble inngått mellom regjeringspartiene, Høyre, KrF og Venstre. Men der heter det at avgiftsøkningene først skal innføres neste år.