Ifølge statistikk utgitt av WHO (Verdens helseorganisasjon) er antallet rapporterte tilfellet mer enn doblet i tiåret 1993 til 2002.

I 1993 ble det rapport om 4,14 tilfeller pr. million mennesker. I 2002 var frekvensen oppe i 10,1 årlige tilfeller pr. million mennesker.

I rene tall vil det si 4696 tilfeller blant 467 millioner mennesker.

Ifølge Folkehelseinstituttet ble det første utbruddet av legionellose beskrevet i 1947. Med klimaanlegg ble sykdommen mer vanlig. Kilde for spredning er som kjent ofte kjøletårn. De brukes for å nedkjøle sirkulerende vann i industrien eller i større bygg som hoteller, sykehus og varemagasiner.

I 1986 ble samarbeidsorganet EWGLI opprettet (European Working Group for Legionella Infections). Her deltar også norske forskere. Gruppen utarbeidet i 2003 europeiske retningslinjer for å hindre reiserelatert legionella. Svært mange blir nemlig smittet av sykdommen mens de er på reise.

Som et av få europeiske land har Norge ikke ratifisert disse retningslinjene. Informasjonssjef Knut Tønsberg i Sosial— og Helsedirektoratet kunne ikke i går gi noen forklaring på det.