Statsministeren besøkte mandag Søndre Holmlia fritidssenter i Oslo, der den gode nyheten ble sluppet. Og dette er ikke et hvilket som helst fritidssenter. Her har seks borettslag gått sammen om å danne et aksjeselskap som driver den omfattende sentervirksomheten i fellesskap.

Dette selskapet fungerer i praksis som en privat tilbyder til Oslo kommune, og bydelen kjøper tjenester rettet mot barn og ungdom fra fritidssenteret. Stoltenberg synes modellen er veldig spennende. I medieverkstedet fikk han se en reportasje om sitt forrige besøk, like før valget i 2005. Også Kjell Magne Bondevik har vært innom her i sin statsministertid.

– Dette er et flott senter som kan vise resultater. Vi må sørge for at barn ikke får en oppvekst preget av fattigdom, sier statsministeren. Regjeringen øker potten til «kompetanse og utviklingstiltak i sosialtjenesten» med ti millioner kroner til 28 millioner.

Bak denne omstendelige formuleringen skjuler det seg midler til for eksempel leksehjelp, busstransport til utflukter, fritidsutstyr og dekning av avgifter ved ulike turneringer som ungdom kan delta i. Pengene er ikke forbeholdt Oslo. Kommuner og bydeler over landet kan søke disse midlene.