Q-meieriene tilbyr melkebøndene på Jæren og i Gausdal 20 øre mer per liter enn det TINE gjør. TINE frykter at prisforskjellen vil lokke flere bønder over til Q-meieriene, og vurderte derfor muligheten for å øke melkeprisen til leverandørene i disse områdene.

Men signaler fra politisk hold om at et slikt tiltak fra TINE ikke ville bli godt mottatt, har fått konsernstyret i TINE BA til å gå bort fra forslaget. I stedet vil TINE nå vurdere andre tiltak for å beholde produsentene som TINE-leverandører på Jæren og i Gausdal, opplyser TINE i en pressemelding.

(NTB)