— Norge skal bli bedre på å håndtere voldtekt, sier Rita Sletner.

Hun leder utvalget som skal gi regjeringen råd om hvordan de skal forholde seg til seksuell vold.

— Vi skal se på alle sider av saken. Blant annet skal vi undersøke hva som hindrer jenter i å anmelde, og se på offerets stilling i rettsapparatet.

Utvalget har allerede hatt første møte, og skal jobbe sammen i et år.

— Til sammen er vi elleve personer med bred kompetanse fra flere fagfelter, forteller Sletner.

Kritisert av FN

I januar 2003 fikk Norge kritikk fra FNs kvinnekonvensjon fordi så få anmeldte voldtektssaker førte til domfellelse.

— Ifølge konvensjonen er vold mot kvinner et brudd på menneskerettighetene, sier Sletner.

På tross av at det har skjedd en kraftig økning i antallet etterforskede voldtekter de siste tjue årene, går de fleste som blir anmeldt fri.

— Det er nok ikke uten grunn at vi har fått kritikk fra FN, sier Sletner.

Utvalget skal også sette søkelyset på spesielle grupper som ikke så ofte blir sett i voldtektssaker.

— Dette gjelder blant annet ungdom, menn og funksjonshemmede, sier hun.

Krenker hele mennesket

En undersøkelse gjort i Oslo av NOVA viser at 16 prosent av kvinner mellom 24-55 år er blitt forsøkt voldtatt eller voldtatt.

— Jeg mener voldtekt er en av de største integritetsovergrep du kan bli utsatt for, sier Sletner.

Krenkelsen mener hun blir sterkere fordi det som regel ikke finnes noen vitner.

— Ofte er det bare offer og overgriper som er til stede, og det er en krenkelse av hele deg, sier hun.

Når regjeringen har påbegynt dette arbeidet tror hun det skyldes økt bevissthet om problemet.

— Jeg tror de er klar over at situasjonen ikke har vært særlig grei til nå.

Roser regjeringen

Ved siden av å lede utvalget er Rita Sletner assisterende generalsekretær i Venstre. I den forrige regjeringen var hun statssekretær i justisdepartementet.

— Jeg syns det er raust av justisministeren å bruke noen fra den forrige regjeringen til å lede utvalget, sier Sletner.

Dette mener hun signaliserer sterkt at voldtekt er noe man tar på alvor og ønsker å gjøre noe med.

— Norge har en lang vei å gå. Jobben med å komme videre har regjeringen nå igangsatt.

Jensen, Tom-Egil