I morgen vil Tides styre etter alt å dømme vedta at Tide Sjø kjøper Stavangerske AS med oppgjør i Tide-aksjer. Det vil medføre at Det Stavangerske Dampskibsselskab AS går fra en eierandel i Tide-konsernet på 26,08 prosent av aksjene, til rundt 37 prosent.

Før fusjonen mellom Gaia og HSD i fjor vår uttrykte SV stor skepsis. Partiets gruppeleder Oddny Miljeteig fryktet at Stavangerske, ved eneeier og nå avdøde Folke Hermansen, hadde startet et raid mot Tide.

Tide-sjef Dagfinn Neteland avviste dette som en stor misforståelse:

«Problemet med ein fusjon med Stavangerske er at då får Folke Hermansen alt for høg aksjonærsits. Viss vi skal ha eit børsnotert selskap som har likviditet og vere interessant, må det ikkje ha ein dominerande aksjonær».

Eneeier i Stavangerske, nå avdøde Folke Hermansen uttrykte sine ambisjoner enda tydeligere:

— Fusjonen har i augneblinken ikkje fleirtal i bystyret i Bergen, men viss det blir fleirtal vil vi aldri gå over 25 prosent (eierandel i Tide, red.anm.).

SVs skepsis mot fusjonen førte ikke til at partiet stemte mot da saken kom opp i bystyret. I dag sier Oddny Miljeteig at det dessverre har gått slik SV trodde når det gjelder Stavangerskes innflytelse.

— Det er ikke slik at jeg oppfatter Dagfinn Neteland som et uhederlig menneske, men jeg trodde egentlig aldri på hans forsikringer, sier Miljeteig.

Dagfinn Neteland sier uttalelsen om problemene med en fusjon kun omhandlet HSD, og ikke det sammenslåtte HSD/Gaia.

— Da ville Folke Hermansen fått langt over 50 prosent av aksjene i HSD, og dermed blitt altfor stor. Jeg ser det ikke som noe problem om Stavangerske eier 37 prosent i Tide, det betyr bare at vi har en solid aksjonær i ryggen som har tro på aksjen.

Neteland minner om at selskapet har 8000 aksjonærer, og at aksjene tross alt er fritt omsettelige på børsen. Tidesjefen tror ikke likviditeten i aksjen vil bli noe dårligere av at Stavangerske øker sin eierandel.

Det betyr heller ikke noe at flere stavangerselskaper eier større aksjeposter i Tide, mener Neteland.

— Her er det snakk om finansielle plasseringer, jeg vil ikke være med på spekulasjoner om at rogalandsinteresser gjør kupp. Vi hever oss over det.