Forslaget vil gi mer enn 500 millioner kroner i økte inntekter for staten, sier flere sentrale regjeringskilder til avisen.

Samtidig vil regjeringen foreslå et kutt i formuesskatten på anslagsvis 600 millioner kroner.

Kildene sier at forslaget er nær identisk med fjorårets statsbudsjett. Da ville regjeringen øke egenandelstak 1 med 1.000 kroner til 2.500 kroner og innføre en ny 45-kroners egenandel på fysioterapi.

Tak 1 er grensen for egenbetaling til lege, psykolog, medisiner på blå resept og reiser til behandling.

Frp klarte å stoppe disse økningene i budsjettforliket, slik at egenandelstaket i år er 1.585 kroner. Utgifter ut over dette beløpet dekkes av folketrygden.